page_banner

Önümler

 • Ferrous Sulfate Monohydrate (over 45-60 mesh)

  Gara sulfat monohidrat (45-60 meshden gowrak)

  Himiki formula: FeSO4 · H2O

  Gümrük gullugynyň belgisi: 28332910

  CAS belgisi: 17375-41-6

  EINECS belgisi: 231-753-5

  Standarderine ýetiriji standart: Hg / t2935-2006

  Daş görnüşi: çal ak poroşok

  Ölçegi: Poroşok

 • Ferrous Sulfate Monohydrate (20-45 mesh)

  Gara sulfat monohidrat (20-45 mesh)

  Himiki formula: FeSO4 · H2O

  Gümrük gullugynyň belgisi: 28332910

  CAS belgisi: 17375-41-6

  EINECS belgisi: 231-753-5

  Standarderine ýetiriji standart: Hg / t2935-2006

  Daş görnüşi: çal ak bölejikler

  Ölçegi: bölejikler (20-45 mesh)

 • Ferrous Sulfate Monohydrate (5-20 mesh)

  Gara sulfat monohidrat (5-20 mesh)

  Çygly howada suwda eremegi kyn bolan goňur sary esasy ferrik sulfatda okislenmek aňsat.10% suwly ergin litmusa kislotalydyr (pH bahasy takmynan 3,7).70 ~ 73 to gyzdyrylanda 3 molekula suw ýitýär;80 ~ 123 to gyzdyrylanda 6 molekula suw ýitýär;156 above-dan ýokary gyzdyrylanda, esasy ferrik sulfat bolar.

 • Drying Ferrous Sulfate Particles

  Gara sulfat bölejiklerini guratmak

  Gara sulfaty guratmak, esasan, önümiň üstündäki kristal suwy aýyrmak we çyglylygyny azaltmak üçin guratmak prosesi bilen gaýtadan işlenýän gara sulfat geptahidraty aňladýar.Adatça açyk gök ýa-da açyk ýaşyl monokliniki birleşýän kristal bolup, howada ýuwaş-ýuwaşdan oksidlenmek aňsat bolýar.

 • Yellow Solid Polymerized Ferric Sulfate Powder

  Sary gaty polimerizirlenen ferrik sulfat tozy

  Giriş: SPFS suwda gaty erän açyk sary amorf tozan gatydyr.Suw ergininiň 10% -i (agramy boýunça) gigroskopiklik bilen gyzyl goňur açyk ergin.Polifrik sulfat agyz suwuny, senagat suwuny, dürli senagat hapa suwlaryny, şäher lagym suwlaryny, palçyk suwlaryny we ş.m. arassalamakda giňden ulanylýar.

 • Water Treatment Agent Liquid Polyferric Sulfate

  Suwy arassalaýjy serişde Suwuk polifrik sulfat

  Giriş:Suwuk polimer ferrik sulfathimiki madda, gyzyl goňur suwuklyk, ýagyş ýok.Içimlik suwy, senagat suwuny, dürli senagat hapa suwlaryny, şäher kanalizasiýalaryny, palçyk suwlaryny arassalamakda we ş.m. arassalamakda giňden ulanylýar.

 • High Efficiency Polymeric Ferric Sulfate

  Effokary netijelilik polimer ferrik sulfat

  Suwy bejermekde ulanmak aňsat bolan demir duz koagulanty polimerizirlenen ferrik sulfatdyr.Diňe ideal koagulýasiýa we bulaşyklygy aýyrmak effekti däl, eýsem gaty gowy dekolizasiýa we fosfor aýyrmak täsiri hem bar.Elektrik stansiýasynyň lagym suwlaryny arassalamakda, hapa suwlary elektroplatirlemekde, hapa suwlary çap etmekde we boýamakda, hapa suwlary kokslamakda we ş.m. giňden ulanylýar.Polimerlenen ferrik sulfaty nädip dogry ulanmaly?

 • Flocculant Polymeric Ferric Sulfate

  Flokulant polimer ferrik sulfat

  Polifrik sulfat agyz suwuny arassalamakda, senagat aýlanylýan suwdan we senagat hapa suwlaryndan himiýa, nebit, magdançylyk, kagyz öndürmek, çap etmek we boýamak, demlemek, polat, gaz we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

  Amaly önümçilikde we ulanmakda Lebang polimerizirlenen ferrik sulfat beýleki flokulantlar bilen deňeşdirilende bejeriş çykdajylaryny azaldyp biler.

 • Composite Polymeric Ferric Sulfate

  Kompozit polimer ferrik sulfat

  Kompozit polimer ferrik sulfat demir duz flokulantlary bilen örtülende güýçli poslama eýe.Arassalanan suwda hromatikanyň umumy meselesi bar.Polimerleşdirilen ferrik hlorid bilen deňeşdirilende, onuň poslamagy ep-esli gowşaýar we suwdaky demir ionlarynyň düzümini azaltmagyň hromatikasy we jemi fosfory gaty täsirli.Doza az we suwy bejermegiň bahasy az.Bejergi täsiri durnukly we temperaturanyň üýtgemegine täsir etmeýär.

 • Feed Grade Calcium Formate

  Grade kalsiý formatyny iýmitlendiriň

  Täze iýmit goşundysy hökmünde.Agramy ýokarlandyrmak üçin kalsiý formatyny iýmitlendirmek we doňuz etine iýmit goşundysy hökmünde kalsiý formatyny ulanmak doňuz etiniň işdäsini ýokarlandyryp, içgeçmäniň derejesini peseldip biler.Doňuz etine 1% ~ 1.5% kalsiý formaty goşmak, süýtden aýrylan doňuz etiniň işini ep-esli gowulaşdyryp biler.Nemes gözlegleri, süýtden aýrylan doňuz etiniň iýmitine 1,3% kalsiý formatynyň goşulmagy iýmitiň öwrüliş tizligini 7% ~ 8% ýokarlandyryp biljekdigini we 0,9% goşmak doňuzlarda içgeçme keselini azaldyp biljekdigini ýüze çykardy.