page_banner

Habarlar

 • What Kind Of Wastewater Can Polyferric Sulfate Treat?

  Polifrik sulfat haýsy hapa suwlary bejerip biler?

  Polifrik sulfat geljegi uly bolmadyk organiki suwy bejermek serişdesidir.Güýçli birleşmegiň, galyň we ykjam flokyň, çalt ýagyş tizliginiň, giň pH diapazonynyň we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir.Beýleki flokulantlar bilen deňeşdirilende polimer ferrik sulfatyň artykmaçlyklary bar ...
  Koprak oka
 • Action And Method Of Liquid Polymerized Ferric Sulfate

  Suwuk polimerizirlenen ferrik sulfatyň hereketi we usuly

  Täze, ýokary hilli we ýokary öndürijilikli demir duzy organiki däl polimer flokulanty esasan suwy arassalamak täsiri, suwuň hili, alýumin, hlor we agyr metal ionlary ýaly zyýanly maddalar we demir ionlarynyň suw geçirmezligi üçin ulanylýar.Bu däl ...
  Koprak oka
 • Importance Of Ferrous Sulfate To Plants

  Gara sulfatyň ösümlikler üçin ähmiýeti

  1. Gara sulfat diýlip atlandyrylýan gara sulfat, çyglylygyň öňüni almak üçin möhürlenmegi we saklanmagy maslahat berilýär.Çyglylyga täsir edensoň, kem-kemden oksidlener we ösümlikler tarapyndan siňdirilmegi aňsat bolmadyk demir bolýar we netijeliligi ep-esli ýokarlanar ...
  Koprak oka