page_banner

Kalsiniň emele gelmegi

  • Feed Grade Calcium Formate

    Grade kalsiý formatyny iýmitlendiriň

    Täze iýmit goşundysy hökmünde.Agramy ýokarlandyrmak üçin kalsiý formatyny iýmitlendirmek we doňuz etine iýmit goşundysy hökmünde kalsiý formatyny ulanmak doňuz etiniň işdäsini ýokarlandyryp, içgeçmäniň derejesini peseldip biler.Doňuz etine 1% ~ 1.5% kalsiý formaty goşmak, süýtden aýrylan doňuz etiniň işini ep-esli gowulaşdyryp biler.Nemes gözlegleri, süýtden aýrylan doňuz etiniň iýmitine 1,3% kalsiý formatynyň goşulmagy iýmitiň öwrüliş tizligini 7% ~ 8% ýokarlandyryp biljekdigini we 0,9% goşmak doňuzlarda içgeçme keselini azaldyp biljekdigini ýüze çykardy.