about us
Polyferric Sulfate

önüm

suw arassalaýjy flokulant

has köp >>

biz hakda

Baoyuan Est hakda

about

näme edýäris

“Tongling Baoyuan Daşky Gurşawy Goramak Tehnologiýasy Co., Ltd.” suw arassalaýjy flokulantda ýöriteleşen hususy kärhana.Kompaniýa 20 million ýuana hasaba alnan maýasy bilen 2018-nji ýylda döredildi.Kompaniýa ylmy gözlegleri we ösüşi, önümçiligi we satuwy birleşdirýär.Kompaniýa, Tongling şäheriniň Jincheng senagat parkynda, owadan gurşaw we amatly ulag bilen ýerleşýär.“Tongling Baoyuan Daşky Gurşawy Goramak Tehnologiýasy Ş.

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz barada iň soňky maglumat.

Gollanma üçin basyň

amaly

Programmalaryň giň gerimi

  • The company was founded in 2018 2018

    Kompaniýa 2018-nji ýylda esaslandyryldy

  • Annual output of ferrous sulfate monohydrate 50000 tons. 50000

    Gara sulfat monohidratyň ýyllyk önümçiligi 50000 tonna.

  • The registered capital is 20 million yuan 20 million

    Hasaba alnan maýa 20 million ýuany

habarlar

Has köp bilmek üçin alyp gidiň

news

Gara sulfatyň ösümlikler üçin ähmiýeti

Gara alýum diýlip atlandyrylýan gara sulfatyň möhürlenmegi we saklanmagy maslahat berilýär ...

Hapa suwlaryň haýsy görnüşi Poliferi bolup biler ...

Polifrik sulfat geljegi uly bolmadyk organiki suwy bejermek serişdesidir.Bu ...
has köp >>

Suwuk polimeriziň hereketi we usuly ...

Täze, ýokary hilli we ýokary öndürijilikli demir duzy organiki däl polimer flok ...
has köp >>

Gara sulfatyň ösümlikler üçin ähmiýeti

1. Gara sulfat diýlip atlandyrylýan gara sulfat möhürlenmegi maslahat berilýär ...
has köp >>